Vad är högtryck och lågtryck?

Jag har alltid trott att högtryck varit detsamma som värmetryck, d.v.s. att ett högtryck medför värme medan ett lågtryck skapar kyla. Idag läste jag dock i tidningen att isen på Östersjön sprider sig rekordsent p.g.a. det envisa högtrycket så det kan ju uppenbarligen inte handla om värme.

Vad är egentligen ett högtryck/lågtryck och vad innebär det?

frågat av anonym


Högtryck och lågtryck har med luft att göra. Alltså hur mycket tryck luften har på en plats.

svarat av anonym


Nej, det är inte luftens tryck i sig, utan luftens täthet, dvs tyngd/massa per ytenhet, rakt upp från mätplatsen tills luften tar slut, som skapar ett mätbart tryck. Enheten heter Pascal men är anges vanligen i hektopascal (hPa). huruvida det är låg- eller högtryck är bara en ren definitionsfråga. Gränsvärdet är satt till 1013,2= normalt lufttryck. Allt över resp under relateras till som hög- resp låg-tryck

svarat av anonym


Skapad: 2013-04-05 22:18:59

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09