Vad är visstidsanställning?

Vad är visstidsanställning och vad är skillnaden jämfört med andra anställningsavtal som t.ex. provanställning och projektanställning?

frågat av anonym


Det korta svaret är en anställning som från början begränsas till att gälla en viss tid, d v s fr o m t o m.

I tidigare utgåva av Lagen om anställningsskydd fanns uppräknat när man fick använda visstidsanställning. Numera är det i princip borttaget, eftersom det finns något som heter allmän visstidsanställning. Om inte arbetgivaren kan visa att anställningen har ingåtts som en visstidsanställning så gäller den tillsvidare. Då får den bara avslutas av vissa speciella skäl som antingen har att göra med nödvändiga neddragningar i verksamheten elller beror på att arbetstagaren har misskött sig. När det gäller neddragningar i verksameten ska det ske enligt en speciell turordning, arbetsgivaren kan inte fullt ut välja vem som då ska sluta.

svarat av anonym


Skapad: 2013-04-11 11:03:24

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09