Vad innebär det att ett samhälle har fri opinionsbildning?

Vad innebär det att ett samhälle har fri opinionsbildning? Hur uttrycker sig det? Varför är det viktigt?

frågat av anonym


Man kan bildas opinion för en frågan d v s något man vill att folk ska tycka. Fri opinionsbildning innebär då att inte någon har rätt att hindra dig från att uttrycka dina åsikter inom vilket ämne som helst, och försöka få andra att tycka likadant. Det kan då exempelvis ske genom teater, film, dikter, musik, tal, skrift m m.

svarat av anonym


Skapad: 2013-06-01 20:38:53

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09