Varför firar vi Nationaldagen?

Varför firar vi i Sverige och andra länder Nationaldagen?

frågat av anonym


Just vi i Sverige firar nationaldagen den 6 juni för att detta var dagen som Gustav Vasa blev Sveriges kung (år 1523) och landet blev självständigt. Länge hette den bara "Svenska flaggans dag" men blev uppgraderad till nationaldag 1983. Sedan 2005 är det en röd dag dessutom så vi får vara lediga.

Att man firar nationaldag rent allmänt brukar ha att göra med att landet har en speciell dag då det inträffat något som har stor betydelse för landet, t ex att det blivit självständigt eller fritt etc. I Sverige har vi kanske inte en lika markant dag som en del andra länder så många har nog dålig koll på varför vi firar nationaldagen den dagen vi gör och det är långt ifrån alla som firar. I länder där specifika stora händelser har format landet är nationaldagen ofta viktig.

svarat av anonym


En annan orsak till nationaldagen är också att Hertig Karl (den blivande Karl XIII) skrev under den nya 1809 års regeringsform också vid detta datum, 6 juni. Därmed var det slut på det gustavianska enväldet och istället en begynnelse till vad man skulle kunna kalla för folkstyre.

svarat av anonym


Skapad: 2013-06-07 18:17:15

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09